تيم ملى تاى چى كشور صبح امروز، تهران را به مقصد بلغارستان ترك كرد

 

تيم ملى تاى چى كشور صبح امروز، تهران را به مقصد بلغارستان ترك كرد
تا در سومين دوره مسابقات قهرمانى جهان تاى چى شركت كند

اين تيم متشكل از ١٥ نفر مى باشد:
- عليرضا خسروى سرپرست
- حامد كاتوزى داور
- جواد باقرى مربى
- زهرا نورى مربى
- مهرنوش سهرابى ورزشكار
- فاطمه رمضان زاده ورزشكار
- طاهره نوروزى. ورزشكار
- شاعره فتحيان. ورزشكار
- مهديه شريفيان. ورزشكار
- محمد فرضى زاده. ورزشكار
- لقمان رستمى. ورزشكار
- نورى نصراله زاده. ورزشكار
- جواد نورى. ورزشكار
- نيما سيگارودى. ورزشكار
- سعيد عطازاده. ورزشكار

 

اشتراک گذاری:      فیسبوک -  تویتر -  لینکدین -  گوگل پلاس