مسابقات قهرمانی کشور تای چی چوان

مسابقات قهرمانی کشور تای چی چوان، انتخابی تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان تای چی ، بلغارستان ۲۰۱۸ روز پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت برگزار می شود. اخبار مربوط به مسابقات در سایت قرار خواهد گرفت