افتتاحیه مسابقات قهرمانی جهان کونگ فو

 

 

 

پس از جلسه کمیته فنی و جلسه مسئولین برگزاری با مدیران تیم ها، آمار شرکت کنندگان و تیم های مسابقات قهرمانی جهان کُنگفو اعلام گردید. در این مسابقات ۵۷ کشور جهان با تعداد ۱۳۹۴ ورزشکار خارجی و در مجموع ۳۸۰۰ ورزشکار، شرکت کرده‌اند که باتوجه به حضور رشته‌های سنتی، و حضور تعداد بسیاری از مربیان و اساتید ووشو به عنوان شرکت کننده در این مسابقات، انتظار می رود مسابقات از سطح بسیار بالایی برخوردار باشد. اهمیت این مسابقات از این جنبه است که ورزشکاران و اساتید سبکهای مختلف ووشو(کونگ فو) بارویکرد احیای روحِ اصیل هنرهای رزمی و احترام به سنت‌های باستانی و رزمی از این مسابقات معتبر رزمی حمایت می‌کنند و این‌بار به طور خاص از نام کُنگفو نیز برای این مسابقات باشکوه جهانی استقبال بی نظیری شده است. تا جایی که مسئولین و صاحب نظران آن را المپیکِ ووشو و المپیک هنرهای رزمیِ چین می‌خوانند.