برگزاری هفتمین دوره‌ی مسابقات قهرمانی ووشوی سنتی

 

 

 

هفتمین دوره‌ی مسابقات قهرمانی ووشوی سنتی ، برای اولین بار با نام « مسابقات قهرمانی کُنگفو » تاریخ ۱۶ الی ۲۰ آبان ماه جاری در کوهستان ای مِی شان – چین ، برگزار می شود .

تیم منتخب ووشوى کشور دوشنبه ۹۶/۰۸/۱۵ تهران را به مقصد اى مِى شان، چین ترک کرد.

این تیم متشکل از ١١ شرکت کننده است :
- مهدى رمضان زاده
- حامد کاتوزى
- شهریار قاسمى پور
- محسن روزبهانى
- حسن قاسمى
- مهدى حیدرى
- على حجتى پور
- سعید عطازاده
- سعاد کاهنى
- زهرا روحى
- بهار جوکار