استاژ تای چی و چی کُنگ - به میزبانی هیات ووشو شمال غرب تهران - جمعه ۱۳ مرداد ۹۶