جدول محاسبه سایز لباس تای چی

 

لباس تای چی بانوان  لباس تای چی آقایان

 

توجه : سایز های دیگر برای لباس تای چی سفارشی محسوب میشود و هزینه آن بسته به مقدار پارچه مصرفی متفاوت است